Flanders Drones Online Opleidingen
Mapping, Fotografie en Video,
Inspecties,Volume bepalingen

Wij bieden volledige opleidingen drone piloot EASA conform.  Open A1-A2-A3

Een zo eenvoudig mogelijke uitleg over de EU dronewetgeving.
Voor die eenvoud wordt hier voorlopig niet gesproken over CX certificatie. Voor de goede reden dat er voorlopig geen CX gecertifieerde drones te koop zijn. Je kan een niet CX gecertifieerde drone kopen tot 31/12/2021, en er daarna probleemloos mee vliegen tot 31/12/2022, daarna vlieg je onverbiddellijk met je niet CX gecertifieerde drone in de OPEN A3 categorie. Je zou eventueel kunnen wachten met je drone aankoop tot die CX gecertifieerde drones op de markt komen, geschat zoiets na de zomer 2021.

Dit gezegd zijnde, start je carriere, als amateur of professional en met eender welke drone, met je bekend te maken bij het DGLV, dit is het Directoraat Generaal van de Luchtvaart, een onderdeel van het ministerie van mobiliteit. Je moet dit niet doen als je drone minder dan 250 gram weegt en GEEN camera aan boord heeft, maar het is gratis en neemt maar enkele minuten in beslag, doen dus.

Dit gebeurt hier, alles wat je nodig hebt is je EID kaart en een lezer.

Een drone moet niet geregistreerd zijn. Wel moet je een etiquet op aan brengen met je naam en telefoon nummer.

Na registratie begin je met je drone opleiding. Eender welke opleiding je volgt, begin je met de A1-A3 opleiding. Deze is voor iedereen verplicht omdat daarin het verstaan van de Europese Wetgeving ivervat zit. Deze opleiding is het volgen van enkele video voorstellingen, gevolgd door een online examen. Helemaal niet moeilijk en gratis.

Hier voor de opleiding en het examen.

Er zijn in de drone wereld drie categoriëen : OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED.

We zullen het hier enkel over de OPEN categorie hebben, want wat er gebeurt in de SPECIFIC en CERTIFIED leer je zowieso in de bijpassende cursussen.

Eender in welke categorie dat je vliegt, moet je zowieso je vlucht voorbereiden en dat houdt in dat je de meteo kent in de periode dat je gaat vliegen, weet waar je gaat vliegen, want niet alle zones zijn zomaar vrij om over te vliegen, en de NOTAMS kent. NOTAMS zijn “notice to airman”, publicaties over speciale gebeurtenissen of situaties die piloten moeten kennen. Bv een hoge kraan die neergezet wordt in een aanvlieggebied, een lamp die kapot is langs een landingsbaan etc.

Meteo

Weten welk weer er op jou afkomt. Dit is geen keuze, het is een wettelijke verplichting. Er zijn honderden sites waarop je het weer en het toekomstige weer kan nazien. Ook app’s beschikbaar voor je tel. Officieel echter moet je bij Skeyes zijn, het vroegere Belgocontrol. In de AIM sectie zijn de METAR en TAF berichten beschikbaar van de vliegvelden over gans de wereld. Je moet die berichten wel kunnen lezen, want die komen in code voor. Die code leer je in de A2 cursus, er zijn ook websites die dat voor je vertalen in leesbare taal. Om het weer bij skeyes te kunnen raadplegen, moet je een login aanvragen.

Waar

Je kan, onafhankelijk van de classificatie waarin je vliegt, niet zomaar overal zonder voorwaarden vliegen. Het is normaal dat je zomaar niet een kiekje kunt gaan nemen boven de landingsbanen van Zaventem of in de tuin van de Koning. Om de zones te kennen die aan voorwaarden verbonden zijn moet je de droneguide kaart nakijken. Als je op de betrokken zone klikt, zie je meteen de beperkingen die je opgelegd worden.

Naar de kaart van droneguide.

Heb je de intentie om te vliegen in een zone met beperkingen, dan moet je de aanvraag daarvoor indienen bij de DSA-planner. DSA staat voor Drone Service Application. Soms is het alleen een melding dat je moet doorgeven, soms moet je op toelating wachten, hangt af van de locatie.

De planner van Skeyes vind je hier.

Er zijn trouwens nog andere apps van skeyes beschikbaar ivm vliegen met drones :

 • DSA Planner: plan je drone vlucht en zie welke vereisten er zijn op de plek waar je wil vliegen
 • DSA Greenlight: hier kunnen de DGLV medewerkers je vlucht verifiëren en goedkeuren indien nodig
 • DSA Fly: mobiele App waarmee je de lokale ATC (Controletoren) op de hoogte kan brengen wanneer je vlucht start en eindigt.
 • DSA Control: Hier kunnen de luchtverkeersleiding volgen waar er drone operaties doorgaan

Open Category

 • Laag risico
 • Geen authorisatie of notificatie van de vlucht nodig Maximum 120m AGL (Above Ground Level – punt van opstijgen) Pas echter op voor de Geo zones, zie hierboven.
 • Alleen VLOS (Visual Line Of Sight) toegelaten eventueel via een waarnemer
 • Gebruik van een drone met maximum 25kg MTOM 
  Hieronder vallen dan de klasse C0, C1, C2 , C3 en C4
 • Praktijkvoorbeelden: Doorsnee hobbypiloot, Modelbouw vliegers, Fotografen, zelfbouw, bepaalde reeds bestaande drones (aankoop voor 31 december 2021)
 • CE keurmerk verplicht. Let wel : CE, niet CX , CE is het algemeen Europees kenmerk.
 • Omvat geautomatiseerde vluchten (steeds tussenkomst piloot mogelijk)
 • Alle betrokkenen bij de uitvoering van de vlucht dienen voldoende op de hoogte gebracht te zijn van de vlucht risico’s, diegene die niet op de hoogte zijn worden beschouwd als niet betrokken personen.
 • Vliegen kort bij of in een zone waar hulpdiensten actief zijn is niet toegelaten

De open categorie is de meest omvangrijke en ook voor de meesten onder ons van toepassing.

TIJDSLIJN VOOR HET UITDOVEN VAN HET KB DRONES 2016.

30/09/2020 : Einde van de aanvragen tot afwijking art. 6 en 12

31/10/2020 : Einde van de aanvragen tot (verlenging van de) vergunning klasse 1A/van de verklaringen klasse 1B

30/11/2020 : Einde van de aanvragen tot afwijking art. 13 en 14

PILOTEN/INSTRUCTEURS: 31/10/2020 : Einde van de theorie-examens

30/11/2020 : Einde van de aanstelling van examinatoren voor praktijkexamens

10/12/2020 : Einde van de aanvragen voor bewijzen van bevoegdheid

30/12/2020 : Einde geldigheid van de in het kader van het KB Drones 2016 toegekende licenties als instructeur/examinator.

DRONES (UAS): 30/09/2020 : Einde van de aanvragen voor certificaten van overeenstemming 30/11/2020 : Einde van de aanvragen tot registratie

30/12/2020 INWERKINGTREDING VAN DE EUROPESE REGELGEVING PILOTEN :
Certificaat categorie Open (A1/A3) -> online opleiding + online theorie-examen georganiseerd door het DGLV
Certificaat categorie Open A2 -> A1/A3 + aanvullend examen georganiseerd door het DGLV Naleving van de geograsche UAS-zones Overgang: faciliteiten voor reeds actieve piloten: – Certificaat voor piloot categorie Open A1 en A3 -> een online opleiding volgen en slagen voor een online examen dat betrekking heeft op verordening 2019/947 voor piloten klassen 1 en 2 – Certificaat voor piloot categorie Open A2 -> wordt afgegeven aan piloten klasse 1 indien deze in het bezit zijn van een certificaat voor piloot A1/A3; – Valorisatie van de ervaring van piloten klasse 1 in de categorie Specific;

EXPLOITANTEN : Registratie als UAS-exploitant Verklaring van scénario gebruik/Vergunning voor vluchtuitvoeringen in de categorie Specic Mogelijkheid tot vluchtuitvoeringen overeenkomstig de verklaringen 1B/vergunningen 1A en afwijkingen die vóór 31/12/2020 op basis van het KB Drones 2016 werden toegestaan (of verlengd) met respect van de geograsche zones

DRONES : Mogelijkheid tot vluchtuitvoeringen in de Open categorie met een drone zonder etiket met de vermelding van de klasse die vóór 1 januari 2023 onder specifieke voorwaarden in de handel werd gebracht (in subcategorie A1 als deze een MTOM < 250 g heeft, en in subcategorie A3 als deze een MTOM < 25 kg heeft).

31/12/2020 EXPLOITANTEN : Einde van de indiening van de verklaring op basis van een nationaal standaardscenario (indien van toepassing)

02/12/2021 EXPLOITANTEN : Einde geldigheid van alle verklaringen 1B / vergunningen 1A

PILOTEN : Einde van de faciliteiten die op basis van het KB Drones 2016 aan piloten worden toegekend

(Open) 01/01/2022 01/01/2023 DRONEN : Einde van de mogelijkheid om met een drone te vliegen zonder C2 markering in de subcategorie A2

02/12/2023 EXPLOITANTEN : Einde van de geldigheid van de verklaringen op basis van het nationale standaardscenarioOPEN CATEGORIE
A1Drones tot 900 gram MTOW
A2Drones to 4 kgr MTOW
A3Drones tot 25 kgr MTOW
Wat is nu MTOW ? MTOW wil zeggen Maximum Take Off Weight, dit is het maximum gecertifieerde gewicht waarmee uw drone kan opstijgen. Dit wordt bepaald door de fabricant, en het doet er niet toe of je bv de camera afpakt of niet, dit ligt vast voor je drone en staat vermeld in de documentatie.
Scroll naar top

Ljhjfsdhjs f fjsdlkh sds jldk sdfhsdlfsdfsjkdlfh sjhdfsdhsdsjfhslfsjfdskdjfsfd