Drones in de Landbouw.

De toekomst voor landbouw.

Precisielandbouw met drones

Om aan de behoeften van boeren te voldoen en hen te helpen de opbrengst van hun gewassen te optimaliseren, kunnen we rekenen op dronepiloten die over het algemeen samenwerken met landbouwingenieurs, landbouwtechnici en landbouwers. Studie en analyse door drones van de gezondheid van landbouwpercelen zijn daarin essentieel.

Om technische precisie landbouwdiensten uit te voeren, moet de professional zijn uitgerust met drones met meerdere rotors of vaste vleugels, die verschillende specifieke RGB- of multispectrale cameras kunnen dragen voor het creëren van een NDVI-kaart (Normalized Difference Vegetation Index) van de vegetatie door genormaliseerd verschil van het type PRI-R (nabij infrarood, rood) of RGB (rood, groen, blauw, zichtbare golflengte) weer te geven.

Deze NDVI-kaarten worden gegenereerd door een zeer krachtige computersoftware, die uiterst nauwkeurige technische beelden geeft, voor het controleren en analyseren van alle soorten landbouwgewassen: tarwe, gerst, biet, koolzaad, vlas, maïs, zonnebloem, enz. Stelt boeren en agronomen in staat om de vitaliteit en gezondheid van gewassen te diagnosticeren en technische oplossingen aan te bieden.

De zeer lage overvlucht van de gewassen maakt het mogelijk om met grote precisie beelden en metingen te maken. De overvlucht is geo-gelokaliseerd door een GPS en maakt het mogelijk om gebieden te lokaliseren waar speciale aandacht voor nodig is door de boer.

De studie is de analyse van landbouwpercelen door middel van NDVI-mapping, een beslissingsondersteunend hulpmiddel in de landbouw dat informatie geeft over de groeikracht van planten; de fytosanitaire toestand van de beplantingen; om de te behandelen of te irrigeren gebieden nauwkeurig te definiëren en/of de mesttoevoer te optimaliseren. Deze studies maken het ook mogelijk om de door  ziekte getroffen gebieden te identificeren om de te behandelen gebieden aan te pakken en zo de behandeling van gezonde landbouwgebieden te vermijden.

Deze techniek stelt boeren daarom in staat om gewassen beter te beheren, opbrengsten te verhogen en aanzienlijke besparingen te realiseren door het gebruik van behandelingen te beperken en zo de planeet te beschermen.

Scroll naar top

Ljhjfsdhjs f fjsdlkh sds jldk sdfhsdlfsdfsjkdlfh sjhdfsdhsdsjfhslfsjfdskdjfsfd