Fotogrammetrie

Orthofoto – Plan – Terreinmodel – Volumebepaling

Fotogrammetrie

Wat is fotogrammetrie?

De fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen en beschrijven van de vorm en afmeting en ligging van objecten. De fotogrammetrie gebruikt kaarten uit luchtfoto’s die met speciale meetcamera’s worden gemaakt.

Bij de terrestrische (vanop de grond) fotogrammetrie wordt het beeldmateriaal vanaf een vast standpunt op het aardoppervlak gemaakt. Bij de aerofotogrammetrie (luchtfotogrammetrie) wordt het beeldmateriaal vanuit de lucht gemaakt. Op grond van het aantal gebruikte beelden spreekt men van enkelbeeldfotogrammetrie en stereofotogrammetrie. Bij het gebruik van individuele foto’s wordt het beeldmateriaal eerst onthoekt (ontschrankt). Bij stereoscopische interpretatie worden beelden driedimensionaal opgemeten.

bron: Wikipedia

Orthofoto

Flanders Drones maakt gebruik van drones voor het maken van luchfoto’s. Met onze drones kunnen we heel wat verschillende soorten beelden maken zoals foto’s van je domein en ook gevelfoto’s van je gebouwen.

Tijdens de vlucht  worden gps-coördinaten opgenomen in de fotobestanden. Na de verwerking van deze afbeeldingen in fotogrammetrie software verkrijgen we georeferentieerde orthofoto’s. 

Een digitale orthofoto is een mozaïek van georeferentieerde en gecorrigeerde luchtbeelden die de volledige projectzone bedekken. Zo heeft u de mogelijkheid om erop te meten. Gebruik de orthofoto als onderlegger in je GIS- of CAD software. Door combinatie van de orthofoto met ander kaartmateriaal krijg je meer mogelijkheden in je project.

Toepassingsgebieden

Prospectie, planning, visualisatie

De orthofoto en plannen geven de huidige status van een gebied weer en bieden zo meer inzicht in:

 • Verkavelingen
 • Te ontwikkelen gebieden en projectgronden
 • Bouwwerven en infrastructuurprojecten
 • Archeologische sites

De luchtfoto of kaart wordt ook gebruikt voor infoborden bij parken, recreatiedomeinen, begraafplaatsen, etc.

Monitoring van vegetatie

Infrarood luchtfoto’s geven een indicatie van de gezondheids- en groeitoestand van landbouwgewassen, bomen, enz. Voor precisielandbouw worden zones verschillende keren per seizoen overvlogen en geanalyseerd.

3D terreinmodel

Flanders Drones maakt gebruik van een UAV’s of drone voor luchtfotografie. De beelden kunnen verwerkt worden tot 3D terreinmodellen. Deze Digitale Terrein Modellen (DTM’s) vormen de basis voor volumemetingen of metingen van grondverzet vanop afstand.

Ze worden ingezet voor:

 • Aanmaak van hoogtekaarten
 • Volumebepaling van bulkgoederen zoals grond, afbraakmateriaal, zout, etc.
 • Rapportering van grondverzet
 • 3D visualisatie van groeves of andere zones met grote hoogteverschillen

Volume bepaling

Op basis van het hoogtemodel wordt grondverzet van bouwprojecten en groeves opgevolgd.

Bepaling volumes van:

 • Afgegraven grond
 • Aangevulde grond
 • Bulkgoederen en afbraakmateriaal
 • Te ontginnen grondstoffen

Gebruik het terreinmodel voor de jaarlijkse rapportering van je stock of grondverplaatsing. Dankzij het model kan je opeenvolgende jaren gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Scroll naar top

Ljhjfsdhjs f fjsdlkh sds jldk sdfhsdlfsdfsjkdlfh sjhdfsdhsdsjfhslfsjfdskdjfsfd