Classificatie afhankelijk van gewicht

Hoe hoger het gewicht van de drone, hoe strenger deze eisen strenger zullen zijn. Om te zien met welke classificatie je te maken hebt bij de aanschaf van een drone komt er een nieuw label: C0 t/m C4 voor drones in de Open categorie, en naar het zich laat aanzien een tweetal aanvullende labels C5 en C6 voor drones in de Specific categorie.
Het nieuwe label wordt een verplichte toevoeging aan de CE-markering. Vanaf 1 januari 2023 moeten drones het label duidelijk zichtbaar op de verpakking hebben staan. Afhankelijk van het label van de drone kom je vervolgens in de Open subcategorieën A1, A2 of A3 terecht, of in het geval van C5 en C6, in de Specific categorie.
Het idee van het label is dat je bij aanschaf van een drone snel kunt zien wat je ermee mag doen en welke aanvullende eisen er aan de piloot worden gesteld. Dit wordt dan ook nader toegelicht in de handleiding die verplicht bij de drone wordt geleverd.

Overgangsregeling

Voor de goede orde: géén van de drones die tot aan het moment van schrijven zijn verkocht beschikken al over het nieuwe label. Dat je drone een nu al een CE-markering heeft zegt dus helemaal niets. Ook is het niet mogelijk om in een later stadium het nieuwe Cx label van toepassing te laten zijn op bestaande dronesVoor bestaande drones komt er een overgangsregeling: tot aan 1 januari 2023 kom je in de Open categorie A1, A2 of A3, daarna mag je alleen nog maar in A3 vliegen, uitgezonderd drones tot 250 gram: daarmee mag je in A1 blijven. Toestellen waarvoor een s-BvL is afgegeven kunnen in de Specific categorie gebruikt blijven worden.

Drone klasse C0

Drones in de klasse C0 wegen minder dan 250 gram (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen.

Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon.

De gebruiker van de drone moet de handleiding doornemen voordat de drone in gebruik wordt genomen. Men hoeft zich alleen te registreren als de drone voorzien is van een camera waarmee opnamen gemaakt kunnen worden. Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C0 mag worden gevlogen in Open categorie A1. Men mag boven mensen vliegen, maar niet boven menigten.

Drone klasse C1

Drones in de klasse C1 wegen minder dan 900 gram (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen. De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren. Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C1 mag worden gevlogen in Open categorie A1. Men mag boven mensen vliegen, maar niet boven menigten.

Drone klasse C2

Drones in de klasse C2 wegen minder dan 4 kg (inclusief camera en accu), hebben een maximale snelheid van 68 km/uur en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen. De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen een straal van 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

Drones in de klasse C2 mogen uitgevoerd worden als kabeldrone. In dat geval hoeft het systeem geen remote ID uit te zenden. De maximale kabellengte is 50 meter.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen, aangevuld met het EU dronebewijs A2, dat behaald kan worden na een schriftelijk examen van 30 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren. Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C2 mag worden gevlogen in Open categorie A2. Men moet 30 meter afstand houden van personen op de grond, of 5 meter in het geval van een low-speed mode. Deze low-speed mode moet verplicht aanwezig moet zijn in het geval van een multirotor.

Drone klasse C3

Drones in de klasse C3 wegen minder dan 25 kg (inclusief camera en accu) en kunnen maximaal 120 meter hoog vliegen. De drone moet beschikken over een functie die de besturing overneemt op het moment dat de radioverbinding wordt verbroken. Ook moet de drone waarschuwen voor een te lage accuspanning.

De drone moet voorzien zijn van een uniek serienummer, dat tijdens de vlucht samen met het registratienummer van de operator, de actuele positie, vliegsnelheid en de opstijglocatie continu wordt uitgezonden (remote ID).

Verder moet de drone beschikken over een geofencingsysteem dat overweg kan met de drone zones zoals die door de lidstaten worden geïmplementeerd. Indien de drone beschikt over een follow-me modus dan moet deze binnen 50 meter van de bestuurder blijven. De drone moet dusdanig ontworpen zijn dat deze een minimaal risico op letsel geeft in geval van een aanvaring met een persoon en moet voorzien zijn van navigatieverlichting. Ook worden er eisen gesteld ten aanzien van de maximale geluidsproductie.

Drones in de klasse C3 mogen uitgevoerd worden als kabeldrone. In dat geval hoeft het systeem geen remote ID uit te zenden. De maximale kabellengte is 50 meter.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren. Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C3 mag alleen worden gevlogen in Open categorie A3. Men moet minstens 150 meter afstand houden van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones.

Drone klasse C4

Toestellen in de categorie C4 zijn een verhaal apart. Het betreft hier drones en modelvliegtuigen die maximaal 25 kg wegen en die niet over automatische besturingsmodi beschikken. Er hoeft geen geofencingsysteem aanwezig te zijn en ook is het niet verplicht om een voorziening voor remote ID te hebben.

De gebruiker van de drone moet beschikken over een EU dronebewijs A1-A3, dat wordt afgegeven na een online examen dat bestaat uit 40 vragen. Verder dient de bestuurder zich te registreren. Met drones die voldoen aan de eisen voor klasse C4 mag alleen worden gevlogen in Open categorie A3. Men moet minstens 150 meter afstand houden van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones.

Specific categorie: C5 en C6

Naar het zich laat aanzien komen er nog twee extra CE-klassen bij, C5 en C6. Het gaat hier om drones die geschikt zijn voor het uitvoeren van vluchten in de Specific categorie volgens de twee inmiddels vastgestelde standaardscenario’s voor vliegen boven bewoonde gebieden en vliegen buiten het zicht van de operator (BVLOS) boven onbewoonde gebieden. De producteisen voor drones in deze CE-klassen zijn echter nog niet officieel vastgesteld door het Europese luchtvaartagentschap EASA.

Scroll to Top

Ljhjfsdhjs f fjsdlkh sds jldk sdfhsdlfsdfsjkdlfh sjhdfsdhsdsjfhslfsjfdskdjfsfd